ตำแหน่งที่เปิดรองรับกับการหางานธนาคาร มีอะไรบ้าง 

Category:
Icon
Icon Feb 14, 2022

การหางานธนาคารคงเป็นสิ่งที่ใครหลายคนคงอยากที่จะเป็น โดยการทำงานเป็นหนุ่มแบงก์ หรือสาวแบงก์กัน เรียกง่าย ๆ ก็คือ การเป็นพนักงานของธนาคารนั้นถือว่ามีความน่าสนใจ และดูดีมากทีเดียว อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่ช่วยทำให้ดูว่าเรามีการงานที่มั่นคง และได้รับค่าตอบแทนสูงด้วย ซึ่งการจะทำงานในอาชีพนี้ได้ก็อาจจะไม่ง่ายนัก เพราะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเฉพาะทาง ที่ต้องข้องเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขอยู่ตลอดเวลา หลาย ๆ คนที่ไม่ชอบการทำงานกับตัวเลขก็ปักตกอาชีพนี้ไปได้เลย แล้วตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้มีอะไรบ้าง ในบทความนี้มีคำตอบ 

หางานธนาคาร สามารถทำตำแหน่งอะไรได้บ้าง  

ก่อนที่คุณจะหางานธนาคาร คุณจะต้องทราบก่อนว่าการทำงานธนาคารมีตำแหน่ง หรือสายงานแบบใดบ้าง โดยงานธนาคารนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีการให้บริการในหลากหลายด้าน จะมีการแบ่งตำแหน่งงานออกเป็นหลายประเภท ที่ขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น งานบริการด้านสินเชื่อ งานบริการด้านการรับฝากเงิน เป็นต้น ซึ่งแต่ละตำแหน่งก็จะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

  • งานวิเคราะห์การลงทุนกองทุน 

งานด้านการวิเคราะห์การลงทุน-กองทุน เป็นงานที่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ และประเมินว่าเงินที่ลูกค้าได้นำมามอบให้ดูแลนั้น ควรที่จะต้องบริหารเงินอย่างไร ที่จะทำให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนตามที่ลูกค้าคาดหวัง รวมไปถึงจะต้องดูแลเรื่องความเสี่ยงเกินกว่าที่ลูกค้าจะรับได้ด้วย โดยผู้ที่ทำตำแหน่งในสายงานนี้จะต้องวิเคราะห์ภายใต้หลาย ๆ ปัจจัย ทั้งเรื่องของตลาดการเงิน การลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งจะต้องตัดสินใจว่าในพอร์ตของลูกค้าว่าควรที่จะมีหุ้น หรือมีหลักทรัพย์ใดบ้าง เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ และควรที่จะซื้อขาย หรือขายหุ้นตัวไหนในราคาเท่าไหร่บ้าง  

  • งานสินเชื่อและวิเคราะห์สินเชื่อ 

งานสินเชื่อและวิเคราะห์สินเชื่อ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมการประเมินความเสี่ยง เพื่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน และการประเมินในเรื่องความเสี่ยงของผู้กู้ อีกทั้งยังเป็นการกำหนดระดับความเสี่ยง และความน่าเชื่อถือให้กับผู้กู้ด้วย โดยในเรื่องของการขอสินเชื่อนั้น ผู้กู้จะต้องผ่านหลายกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งกระบวนการตรวจสอบต่าง ๆ ก็จะมีความละเอียด และรอบคอบมาก ๆ ทำให้ต้องเกิดเป็นตำแหน่งงานนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบ 

  • งานการเงิน 

งานการเงิน ตำแหน่งนี้ของทุกบริษัทที่เปรียบเสมือนกระเป๋าเงินขององค์กรธุรกิจ เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ในการจัดหาเงินมาสำหรับการดำเนินกิจการ อีกทั้งยังเป็นตำแหน่งที่ช่วยดูแลเรื่องของการจ่ายเงิน และการใช้เงินในเรื่องต่าง ๆ ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมาก ๆ อีกตำแหน่งหนึ่งเลย รวมถึงยังเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่พบบ่อยในการหางานธนาคารด้วย 

นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แล้ว การหางานธนาคารนั้นก็ยังมีตำแหน่งงานอีกหลายงานให้ได้เลือกสมัครกัน โดยที่แต่ละธนาคารก็จะมีตำแหน่งงานอาจจะแตกต่างกันออกไปบ้าง เพื่อลด หรือเพิ่มความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับขนาดของธนาคารด้วย สำหรับใครที่มีความสนใจอยากที่จะทำงานในสายนี้ ในบางตำแหน่งก็อาจจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการผู้ที่จบการศึกษาด้วยวุฒิอะไร ทั้งนี้หากว่าใครสนใจอยากจะเป็นสาวแบงก์ หรือหนุ่มแบงก์ ก็จำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะสมัครงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสาขา หรือวุฒิการศึกษาที่จบมานั้นจะช่วยให้สามารถทำงานในธนาคารได้จริง ๆ