อบรม จป หัวหน้างาน ได้อะไรบ้าง

Category:
Icon
Icon Jul 15, 2022

อบรม จป หัวหน้างาน หลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ถือเป็นบุคคลากรที่ช่วยขับเคลื่อน ส่งเสริมในด้านความปลอดภัย กิจการที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวง มาตรฐานในการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2549 ต้องแต่งตั้งให้มี จป หัวหน้างาน มิเช่นนั้นจะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ ด้านความปลอดภัย วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าการอบรม จป หัวหน้างาน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้อะไรบ้าง

ได้รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย

ผู้ที่เข้ารับการอบรม จป หัวหน้างานจะได้รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความมปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน นอกจากนั้นผู้ที่ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน ยังสามารถแนะนำนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานได้ด้วย เพราะการไม่ทำตามกฎหมาย ข้อบังคับ นอกจามีความผิดแล้ว ความปลอดภัยในองค์ยังลดน้อยลงด้วย

ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง

ผู้เข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน นอกจากจะได้รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายแล้วยังได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองด้วย ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ เมื่อได้เรียนรู้และเข้าใจหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบแล้ว จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย สามารถนำเอาความรู้หรือแนวทางที่ได้จากการอบรม จป หัวหน้างานไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

ได้รู้จักการค้นหาอันตราย

หนึ่งในหลักสูตรอบรม จป หัวหน้างาน คือ การค้นหาอันตราย เมื่อผ่านการอบรม จป หัวหน้างานแล้วผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถค้นหาอันตรายหรือประเมินความเสี่ยงในการทำงานได้ หมวดวิชาค้นหาอันตรายจากการทำงาน ประกอบไปด้วย การตรวจสอบความปลอดภัย การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและการรายงานอุบัติเหตุ ระยะเวลาในการอบรมหมวดวิชานี้ประมาณ 3 ชั่วโมง

ได้รับวุฒิบัตร

สุดท้าย ผู้เข้ารับการอบรม จป หัวหน้างานและได้ผ่านการทดสอบตามหลักสูตร จะได้รับวุฒิบัตรเพื่อเป็นการยืนยันว่า บุคคลนี้ ผ่านการอบรม จป หัวหน้างานเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการอบรม จป หัวหน้างาน ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่รับสมัคร เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

การอบรม จป หัวหน้างาน ทุกวันนี้สามารถลงทะเบียนอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้ว รองรับทั้งการอบรมอบบ Public และ In house นิยมอบรม จป หัวหน้างานผ่านโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น ZOOM ที่มีความคมชัดในระดับ Full HD ทั้งภาพและเสียง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ารับการอบรมได้ สะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ทั้งหมดนี้ คงไขข้อสงสัยของใครหลายๆ คนได้แล้วว่าอบรม จป หัวหน้างาน อบรมแล้วได้อะไรบ้าง ได้ความรู้หลายอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุดในองค์กร