แนะนำเทคโนโลยีตรวจไซต์งานสำหรับผู้ รับเหมาก่อสร้าง

Category:
Icon
Icon Jun 16, 2022

ต้องยอมรับเลยว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีในด้านไหนก็ตาม เพราะทุกธุรกิจต่างนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททั้งสิ้น รวมไปถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันผู้ รับเหมาก่อสร้างเจ้าใหญ่ ๆ มันจะนำเทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างมากยิ่งขึ้น เพราะจะช่วยให้ได้เห็นข้อมูลหลากหลายมิติ แถมยังสามารถเห็นจุดบกพร่องได้อย่างง่ายดาย และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องจากการทำงานเดิมหลาย ๆ จุดได้เป็นอย่างดี แต่เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมนำมาใช้จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย 

เทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับการตรวจงานของบริษัท รับเหมาก่อสร้าง 

1. ตรวจงานด้วยโดรน : หลาย ๆ ท่านจะเห็นได้ชัดเลยว่า สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยส่วนใหญ่ นิยมนำโดรนมาใช้ตรวจงานกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังใช้โดรนในการสำรวจทำเลที่ตั้ง รวมทั้งการศึกษาในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในบริเวณนั้น ๆ เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการประมวลผลที่ได้ประสิทธิภาพที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น และเป็นตัวช่วยลดความผิดพลาดของการทำงานได้เป็นอย่างดี เพราะโดยปกติแล้วผู้รับเหมาก่อสร้างมักจะตรวจงานด้วยตาเปล่า เนื่องจากจะเป็นวิธีที่ใช้ค่าใช้งานในการตรวจงานน้อยที่สุด แต่ทั้งนี้อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรนัก ดังนั้นการตรวจงานให้ละเอียดทั้งพื้นที่สูง พื้นที่กว้าง หรือพื้นที่ห่างไกล การใช้โดรนเป็นตัวช่วยในการตรวจงาน จะถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีอย่างมาก 

2. ตรวจงานด้วยการใช้หุ่นยนต์ : การใช้หุ่นยนต์ในการตรวจงาน จะถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเป็นอย่างมาก และในปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างได้นำหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการตรวจไซต์งานก่อสร้างจะสามารถใช้หุ่นยนต์เป็นตัวช่วยได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานในอนาคต แถมยังช่วยลดความเสี่ยงระหว่างปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นการตรวจงาน แต่ด้วยสถานที่และสถานการณ์ในขณะนั้น อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้รับเหมาได้ และที่สำคัญการเลือกใช้งานหุ่นยนต์ในการตรวจสอบพื้นที่ จะมีความแม่นยำในการทำงาน และมีความรวดเร็วเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นการใช้หุ่นยนต์ช่วยตรวจงาน จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุด 

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะถือเป็นเทคโนโลยีสุดทันสมัย ที่เหล่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างใหญ่ ๆ มักจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการตรวจงาน เนื่องจากจะสามารถเข้าตรวจงานได้อย่างละเอียดและรวดเร็วเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กว้าง พื้นที่สูง หรือพื้นที่มุมอับจะสามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ และที่สำคัญการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ยังให้ความสะดวก และให้ความปลอดภัยในการทำงานได้มากที่สุดอีกด้วย