ตำแหน่งที่เปิดรองรับกับการหางานธนาคาร มีอะไรบ้าง 

การหางานธนาคารคงเป็นสิ่งที่ใครหลายคนคงอยากที่จะเป็น โดยการทำงานเป็นหนุ่มแบงก์ หรือสาวแบงก์กัน เรียกง่าย ๆ ก็คือ การเป็นพนักงานของธนาคารนั้นถือว่ามีความน่าสนใจ และดูดีมากทีเดียว อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่ช่วยทำให้ดูว่าเรามีการงานที่มั่นคง และได้รับค่าตอบแทนสูงด้วย ซึ่งการจะทำงานในอาชีพนี้ได้ก็อาจจะไม่ง่ายนัก เพราะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเฉพาะทาง ที่ต้องข้องเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขอยู่ตลอดเวลา หลาย ๆ คนที่ไม่ชอบการทำงานกับตัวเลขก็ปักตกอาชีพนี้ไปได้เลย แล้วตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสายงานนี้มีอะไรบ้าง ในบทความนี้มีคำตอบ  หางานธนาคาร สามารถทำตำแหน่งอะไรได้บ้าง   ก่อนที่คุณจะหางานธนาคาร คุณจะต้องทราบก่อนว่าการทำงานธนาคารมีตำแหน่ง หรือสายงานแบบใดบ้าง โดยงานธนาคารนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีการให้บริการในหลากหลายด้าน จะมีการแบ่งตำแหน่งงานออกเป็นหลายประเภท ที่ขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น งานบริการด้านสินเชื่อ งานบริการด้านการรับฝากเงิน เป็นต้น ซึ่งแต่ละตำแหน่งก็จะมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแตกต่างกันออกไป ดังนี้  งานวิเคราะห์การลงทุน–กองทุน  งานด้านการวิเคราะห์การลงทุน-กองทุน เป็นงานที่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ และประเมินว่าเงินที่ลูกค้าได้นำมามอบให้ดูแลนั้น ควรที่จะต้องบริหารเงินอย่างไร ที่จะทำให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนตามที่ลูกค้าคาดหวัง รวมไปถึงจะต้องดูแลเรื่องความเสี่ยงเกินกว่าที่ลูกค้าจะรับได้ด้วย โดยผู้ที่ทำตำแหน่งในสายงานนี้จะต้องวิเคราะห์ภายใต้หลาย ๆ ปัจจัย ทั้งเรื่องของตลาดการเงิน การลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ และภาวะอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งจะต้องตัดสินใจว่าในพอร์ตของลูกค้าว่าควรที่จะมีหุ้น หรือมีหลักทรัพย์ใดบ้าง เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ และควรที่จะซื้อขาย หรือขายหุ้นตัวไหนในราคาเท่าไหร่บ้าง   งานสินเชื่อและวิเคราะห์สินเชื่อ  งานสินเชื่อและวิเคราะห์สินเชื่อ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเตรียมการประเมินความเสี่ยง เพื่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน […]

Continue Reading Icon